Home - Blog / Nieuws - Tunnelveiligheid is in Nederland nadrukkelijk op de kaart gezet

Tunnelveiligheid is in Nederland nadrukkelijk op de kaart gezet

Kennisplatform tunnelveiligheid vertelt over de geschiedenis van tunnels in Europa

Techniek van levensbelang voor de veiligheid in tunnels

Ieder jaar rijden honderdduizenden Nederlanders door de duizenden tunnels die Europa rijk is. Weinig automobilisten voelen zich daarbij onveilig, en dat is ook terecht. Gemiddeld genomen behoren tunnels tot de veiligste wegvakken, waar minder ongelukken gebeuren. Als er echter iets gebeurt, zijn de gevolgen vaak veel groter. Veilige constructies, duidelijke calamiteitenplannen en kwalitatief hoogwaardige technische voorzieningen zijn daarom van levensbelang.

Strenge Europese wetgeving voor tunnels

De tunnelbranden in de Alpen rond de millenniumwisseling waren voor het Europees Parlement aanleiding strengere regels in te voeren. In 2004 is een eisenpakket vastgesteld voor tunnels die op het zogenaamde E-netwerk liggen, de belangrijkste verbindingswegen in Europa. Sinds 1 mei 2006 hebben alle Europese lidstaten de Europese wetgeving vastgelegd in nationale regels. De eisen die in Nederland gelden zijn strenger dan de Europese regels.

Nederlandse tunnels in prima staat

Dit brengt ons op de vraag hoe het gesteld is met de kwaliteit van de Nederlandse tunnels. We vroegen het Roel Scholten, coördinator KennisPlatform Tunnelveiligheid (KPT): “In Nederland geldt een wettelijk vastgelegde inspectieverplichting van tunnels, voor zowel de tunnelbeheerder als het bevoegd gezag - meestal gemeentes. Of aan de inspectieverplichting wordt voldaan, controleert de veiligheidsbeambte. De Nederlandse tunnels zijn hierdoor in goede staat van onderhoud. Wel zal de leeftijd van veel tunnels zorgen voor een toename van het aantal renovatieprojecten in de komende tien tot twintig jaar.”

Het ontstaan van Kennisplatform Tunnelveiligheid (KPT)

Op 1 juli 2013 is de gewijzigde Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels in werking getreden. Daarmee werd de Commissie Tunnelveiligheid opgeheven en werd de adviestaak van de commissie bij de veiligheidsbeambten ondergebracht. Roel Scholten: “De veiligheidsbeambte had altijd al een adviestaak; deze is nu uitgebreider. Om te voorkomen dat de kennis zou verdwijnen, is het KennisPlatform Tunnelveiligheid opgericht. We zijn eind 2013 van start gegaan. Het KPT is een centraal punt voor het verzamelen, ordenen en verspreiden van informatie.”

Wat doet het Kennisplatform Tunnelveiligheid

Het KPT fungeert als een belangrijke spil. Het is onafhankelijk, werkt op transparante wijze en is verbindend tussen diverse kennisinstellingen, gebruikers van kennis en de kennisbronnen. “We delen op een laagdrempelige manier bestaande Nederlandse en buitenlandse kennis over tunnels en tunnelveiligheid; de documenten zijn via een soort startpagina bereikbaar. Daarnaast zijn we een loket voor het beantwoorden van vragen, identificeren we kennislacunes, brengen we kennisdragers - oftewel mensen - bij elkaar en doen we aan publieksvoorlichting, in samenwerking met Rijkswaterstaat en het CBS bijvoorbeeld.” Het KPT bestaat nu een paar jaar en voldoet duidelijk aan een behoefte. “We merken dat er veel gebruikgemaakt wordt van onze database. Daarbij beantwoorden we ongeveer 40 unieke vragen per jaar, die we vervolgens veralgemeniseren en aan de database toevoegen. Ook de bijeenkomsten waar we mensen bij elkaar brengen worden erg goed bezocht. Het KPT doet nuttig werk.”

Goede apparatuur redt levens

Roel Scholten schetst middels een voorbeeld de betekenis van kwalitatief hoogwaardige apparatuur. “Een tunnel wordt 24 uur per dag bewaakt. Veiligheidsmedewerkers zitten achter schermen en krijgen een melding in geval van een calamiteit. Bijvoorbeeld als een auto stil komt te staan of een hulpkast wordt opengetrokken. De wegverkeersleider ziet dat en kan mensen op dat moment instrueren. Ook als een tunnel wordt afgesloten en wordt geëvacueerd, kunnen mensen worden toegesproken: ‘Meneer met de blauwe auto in groene trui, naar de nooduitgang!’ Staat iemand met pech dan kan hij of zij gebruikmaken van de telefoon in de rode (soms ook gele of blauwe) kast en contact maken met een operator. Deze kan vervolgens instructies geven. In deze gevallen gaat het steeds om communicatie, die alleen goed kan verlopen als de apparatuur optimaal is. Het zijn tenslotte noodvoorzieningen die misschien niet vaak gebruikt worden, maar als er een beroep op wordt gedaan van cruciaal belang kunnen zijn. Betrouwbaarheid, beschikbaarheid, onderhoudbaarheid en spraakverstaanbaarheid zijn daarbij erg belangrijk. Het KPT is niet opgericht omdat het in Nederland slecht gesteld is met de tunnelveiligheid. In vergelijking met de ons omringende landen is er juist heel veel aandacht voor en wordt er goed nagedacht over de techniek die wordt geïmplementeerd. Het gaat er nu alleen nog om dat alle partijen - zoals tunnelbeheerders, hulpdiensten en weggebruikers - er op de beste manier mee omgaan.”

Kennisplatform tunnelveiligheid over veiligheid in tunnels

Communicatie-oplossingen van Elbo Technology

Door het leveren van kwalitatief hoogwaardige apparatuur biedt Elbo Technology toegevoegde waarde voor de tunnelveiligheid. Directeur Erwin Wigmans: “Naast goede producten hechten onze klanten steeds meer waarde aan de kennis en kunde die we kunnen inzetten. Zoals bijvoorbeeld bij de IJtunnel, waar tijd een grote rol speelde en we slim moesten samenwerken. Bij de overkapping van de A2, een landtunnel aan de westzijde van Utrecht, werden hoge eisen gesteld aan een optimale communicatie. Vingtor-Stentofon-intercomtoestellen en AlphaCom-audioservers voldoen gemakkelijk aan deze eisen.”

Elbo Technology
Elbo Technology

Welkom in de wereld van Elbo Technology.
In de wereld van Elbo Technology hebben mensen minder zorgen en meer comfort. Omdat het gebouw waarin ze wonen of werken echt een verlengstuk van hen is. Het heeft overal ogen en oren, weet wat zijn gebruikers belangrijk vinden en handelt daar ook naar. Tijdig en onverstoorbaar. Een Elbo-gebouw ruikt onraad, ziet wie er binnen wil - genood of ongenood - maakt contact met gasten en helpt hen de weg te vinden in geval van nood. Het signaleert zelf gebreken en regelt alles naar wens, om comfortabel, veilig en energiezuinig te leven. Elbo Technology denkt niet in producten en systemen, maar in mogelijkheden. Voor uw project.

 


Gerelateerde projecten

U wilt nog meer weten? Ontdek hier aanvullende berichten, artikelen, blogs en video's die gerelateerd zijn aan het onderwerp van uw keuze. Wij hebben ze voor u verzameld en overzichtelijk gebundeld. Wij wensen u veel leesplezier en horen het graag als u bijzonder specifieke informatie nodig heeft.