Elbotechnology.nl maakt gebruik van functionele en analytische cookies om u beter van dienst te kunnen zijn. Graag willen wij uw toestemming voor onze marketing cookies waarmee wij u betere en persoonlijkere aanbiedingen kunnen doen op partnersites. Gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies?

Home - Disclaimer

Disclaimer

Elbo Technology besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar websites. Echter kan Elbo Technology niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze websites gevonden wordt. Elbo Technology is niet verantwoordelijk voor foutieve weergave van verkoopprijzen van producten op haar websites. Elbo Technology is niet gehouden om het product voor de op de websites foutief vermelde verkoopprijs te leveren. Elbo Technology zal bij constatering van de foutieve verkoopprijs de klant hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen. Gebruik van enige informatie verkregen via deze websites is voor eigen risico van de gebruiker.

Elbo Technology is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onvolledige of onjuiste informatie, noch voor schade als gevolg van problemen, veroorzaakt door het verspreiden van informatie via het internet. Ook is Elbo Technology niet aansprakelijk voor storingen, onderbrekingen, fouten of vertraging die optreden bij het verstrekken van informatie of diensten.

Tevens aanvaardt Elbo Technology geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens Elbo Technology via deze websites.

De websites bevatten (hyper)links naar websites van andere organisaties en instellingen. Daarnaast worden vanuit andere websites links gelegd naar deze website. Elbo Technology aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze (gelinkte) websites. Dergelijke (hyper)links zijn slechts opgenomen voor uw informatie en gemak hiervan.

Indien informatie die op de websites is opgenomen ook schriftelijk wordt verstrekt, zal in geval van tekstverschillen de schriftelijke versie bepalend zijn. Elbo Technology garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.
Geen enkele tekst of foto op deze websites mag worden gekopieerd, verveelvoudigd of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of op een andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Elbo Technology.