Home - Blog / Nieuws - Toegangscontrole: eenvoudig, flexibel en van alle markten thuis

Toegangscontrole: eenvoudig, flexibel en van alle markten thuis

Elektronische toegangssystemen op afstand beheren

Het verlenen van toegang tot een gebouw met behulp van elektronische sleutels die worden aangeboden aan een Proximity-lezer, is tegenwoordig een welbekende toepassing. Hoewel hiervoor een diversiteit aan elektronische toegangssystemen verkrijgbaar is, wordt in veel situaties nog steeds gekozen voor een stand-alone oplossing. In dat geval dient de programmering van sleutels op iedere module lokaal te worden uitgevoerd. Concreet betekent dit dat iedere sleutel die men wil autoriseren voor gebruik, aangeboden dient te worden aan de Proximity-lezer van de deur waartoe men de gebruiker toegang wil verschaffen.

Stand-alone oplossingen al snel erg tijdrovend

In omgevingen waarin een of twee lezers worden toegepast en een beperkt aantal sleutels aanwezig is, is dit een prima oplossing die eveneens eenvoudig te installeren en beheren is. Maar wat nou als het aantal lezers en het aantal sleutels fors toenemen. Het aanmelden van, laten we zeggen, 100 sleutels op zo’n 10 lezers, betekent dat 1000 fysieke handelingen moeten worden uitgevoerd. Dit is een erg tijdrovende en bovendien ontzettend eentonige bezigheid.

Elektronische toegangssystemen zonder bekabeling

Grotere installaties ook zonder bekabeling

Om die reden wordt bij grotere installaties vaak gekozen voor een systeem dat centraal en op afstand te beheren is. Om een systeem centraal te kunnen beheren, wordt vaak gedacht dat bekabeling tussen de verschillende onderdelen van het systeem (lezers en controle-units) onvermijdelijk is. Maar niets is minder waar. 

Stand-alone onderdelen, maar toch centraal te programmeren en beheren

Tegenwoordig bestaan er systemen die centraal kunnen worden beheerd maar waarbij onderlinge bekabeling overbodig is. Een voorbeeld daarvan is Easy Door. Een dergelijk elektronische toegangssystemen beschikt over functionaliteiten die voor uw organisatie alleen maar voordelen met zich meebrengen. Alle onderdelen van het systeem werken stand-alone terwijl zij samen toch één systeem vormen. Een systeem dat zich gemakkelijk, snel en kinderlijk eenvoudig laat installeren en programmeren.

Een controller en receiver als basis

In de basis kent het systeem waarover ik spreek twee producten. Het gaat om een controller en een receiver. Beide kunnen worden gebruikt in combinatie met het type Proximity-lezer dat door de gebruiker is gewenst. Zo zijn er opbouwlezers in een weer- en vandaalbestendige uitvoering, maar ook lezers die kunnen worden geïntegreerd in aluminium en RVS entreepanelen. De receiver biedt daarnaast de mogelijkheid tot het openen van een deur of poort op basis van RF.

Zowel de controller als de receiver kan op twee manieren worden toegepast. Het gaat enerzijds om de welbekende en vertrouwde stand-alone modus. En anderzijds om een ‘lees & schrijf’ modus, waarbij de programmering van het systeem zich verspreid als een soort van olievlek.

Elektronische toegangssystemen op afstand programmeren

Hoewel het geheugen in de stand-alone modus een capaciteit heeft voor 1.500 sleutels, is het gebruik in deze modus met name geschikt voor kleine systemen met één of twee lezers en een beperkt aantal gebruikers. Verloren sleutels kunnen via elektronische toegangssystemen eenvoudig worden verwijderd met een speciale handheld terminal en het desbetreffende sleutelnummer.

Wanneer sprake is van systemen die bestaan uit meer deuren en een groot aantal gebruikers, is het handiger om te kiezen voor een ‘lees & schrijf’ modus. Het programmeren van het systeem hoeft niet meer op locatie te worden uitgevoerd maar kan, eventueel onder het genot van een kop koffie, geschieden vanaf iedere willekeurige locatie met behulp van een PC voorzien van webbrowser en een tafellezer voor het inlezen van de sleutels. De totale programmering kan worden opgeslagen op één sleutel en zo worden aangeboden aan de lezers ofwel het systeem op locatie. Stel u eens voor: u staat niet meer te klungelen op locatie en bespaart ook nog eens tijd omdat reistijden komen te vervallen.

Van start met stand-alone modus, doorgroeien met ‘lees & schrijf’ modus

De keuzemogelijkheid voor het gebruik van elektronische toegangssystemen in een stand-alone modus of een ‘lees & schrijf’ modus maakt de oplossing uitermate geschikt om mee te groeien met uw organisatie. Met één deur en een beperkt aantal gebruikers, gaat u van start in de stand-alone modus. Mocht uw organisatie later uitgroeien en zijn meer lezers, sleutels en functionaliteiten gewenst, dan groeit het systeem met u mee. Er kan eenvoudig worden overgeschakeld naar een ‘lees & schrijf’ modus zonder dat het nodig is reeds uitgegeven sleutels opnieuw te programmeren.

Elektronische toegangssystemen voor gebouwen

Elektronische toegangssystemen bieden extra beveiliging tegen ongewenste bezoekers

Bij traditionele stand-alone oplossingen wordt deursturing gegeven vanuit de lezer die geplaatst zit nabij de deur. Het systeem waarover in dit bericht gesproken wordt, beschikt over de mogelijkheid om de lezer op een afstand van tot wel 100 meter van de controller te plaatsen. Deursturing wordt gegeven vanuit de controller. Bij plaatsing op afstand is het voor eventuele indringers niet mogelijk de controller kort te sluiten en zichzelf zo toegang te verschaffen tot uw omgeving.

Daarnaast beschikt ieder product over een geheugenchip die is over te zetten naar een nieuwe controller of receiver. Mocht u dus te maken krijgen met een defect, dan kan dit defect eenvoudig worden verholpen zonder dat de programmering verloren hoeft te gaan.

Easy Door ook geschikt voor uw situatie?

Elektronische toegangssystemen zijn zo flexibel dat het vrijwel in alle situaties kan worden toegepast. Diegenen bij wie bovengenoemde eigenschappen tot de verbeelding spreken, weten dat dit verhaal gaat over Easy Door-toegangscontrole van FDI. Mogelijk hebben zij de capaciteiten en voordelen van dit systeem al zelf mogen ervaren. Met degenen die dit verhaal nog niet kennen maken wij graag een afspraak voor een persoonlijk gesprek, om de mogelijkheden extra toe te lichten en hen te overtuigen van de voordelen. Eventueel met behulp van een demonstratie van het product en de bijbehorende webbased software.

Jurgen   Willems
Jurgen Willems
Productmanager Domotica & Beveiliging

In de wereld van Elbo Technology hebben mensen minder zorgen en meer comfort. Omdat het gebouw waarin ze wonen of werken echt een verlengstuk van hen is...


T: +31(0)40 267988

Gerelateerde projecten

U wilt nog meer weten? Ontdek hier aanvullende berichten, artikelen, blogs en video's die gerelateerd zijn aan het onderwerp van uw keuze. Wij hebben ze voor u verzameld en overzichtelijk gebundeld. Wij wensen u veel leesplezier en horen het graag als u bijzonder specifieke informatie nodig heeft.