Home - Blog / Nieuws - “Iedereen kan creëren”

“Iedereen kan creëren”

“De definitie van innovatie moet makkelijk uit te leggen zijn”

Blijvend waarde creëren voor de klant

Jeff Gaspersz wil erop wijzen dat het belangrijk is de definitie van innovatie zorgvuldig te formuleren. Het doel moet zijn dat bijna alle medewerkers, ook de machinebediener en receptioniste, zich aangesproken voelen. Alleen dan kun je de creativiteit van alle mensen binnen de organisatie benutten en bewerkstelligen dat zij zich blijvend inzetten voor het succes van de organisatie.

Geef mensen de ruimte

“Iedereen kan creëren”, beweert Jeff Gaspersz. “Het emotioneert mij als medewerkers door allerlei omstandigheden geen wezenlijke bijdrage kunnen leveren of als hun ideeën niet serieus genomen worden.” Die emotie komt voort uit de spirituele overtuiging dat het leven bedoeld is om te creëren. “Een mens is een creatief wezen. Kijk naar jonge kinderen, die hebben vaak nog zoveel ondernemende kracht. Door het schoolsysteem verliezen we veel van die kracht en komt onze creatieve kant nauwelijks tot uiting. Ik wil organisaties ervan overtuigen dat het van belang is om te innoveren, en dat daarvoor alle medewerkers in het bedrijf gemobiliseerd kunnen worden; hun creativiteit wordt vaak onvoldoende benut. Geef de creativiteit van mensen de ruimte.”

Creatieve mindset

Jeff realiseert zich dat het niet iedereen gegeven is groot te denken. “Maar je kunt ook creëren in het klein. Hoe je je kinderen opvoedt, hoe je met hobby’s en je passie omgaat, hoe je meedenkt over verbeteringen op je werkplek… Het gaat om een creatieve mindset, waardoor we nieuwe kansen kunnen ontdekken en benutten. Als we die innovatiekracht bij alle medewerkers opwekken, gaan zij zich inzetten voor het succes van de organisatie en kunnen tevens zichzelf laten zien.”

Waar begin je?

Daarover is Jeff heel duidelijk: “Je begint met kleine acties. Een organisatie compleet op de schop nemen betekent mensen drastisch uit hun comfortzone halen, en dat leidt geheid tot grote weerstand. Kleine veranderingen daarentegen, leiden tot weinig of geen weerstand. Met kleine acties mensen in beweging brengen, het op een natuurlijke manier stimuleren van creactiviteit (creactiveren = creatief, creëren, activeren), dat is het idee.” Een voorbeeld: “Wil je veranderen, dan ga je eerst aan de slag met vernieuwingsgerichte mensen. Deze medewerkers faciliteer je optimaal: je geeft ze aandacht en biedt ze alle mogelijkheden, tot ze een succesje boeken. Deze succesjes – een verbeterd proces of een tevreden klant – ga je op een slimme manier communiceren binnen de organisatie: je legt er veel nadruk op. Door de herhaling van succesjes breng je mensen die cynisch staan tegenover veranderingen aan het twijfelen: hé, het lukt toch. Langzaamaan komen zo steeds meer medewerkers in beweging. Door kleinere acties met een diepere doorwerking op de innovatiecultuur bereik je veel meer dan wanneer je de boel rigoureus verbouwt.”

“Innovatiekansen ontstaan vooral wanneer we oude ideeën kunnen loslaten.”

Meer mensen vergroot de innovatiekracht

Naarmate meer mensen zijn betrokken, vergroot de innovatiekracht zich. “Vaak worden boekhouders of receptiemedewerkers niet gevraagd. Maar zij kunnen ook meedenken: cijfers transparanter presenteren bijvoorbeeld, of klanten nog gastvrijer ontvangen.” Door iedereen te betrekken, ook toeleveranciers en collega-ondernemers, kan er nieuwe waarde voor de klanten worden gecreëerd. “Je innoveert tenslotte veelal omdat je klanten vragen om een betere dienstverlening.”

Innoveren is loslaten

“Om te kunnen innoveren, ligt de grootste uitdaging vaak niet in het krijgen van nieuwe ideeën maar vooral in het kunnen loslaten van de oude. Verkoopt een accountant je alleen een jaarrekening, of adviseert hij ook over de toekomst van je bedrijf? Wil een architect alleen een mooi kantoorgebouw ontwerpen, of denkt hij ook na of de ruimtes wel zullen stimuleren te ontmoeten en kennis te delen. Dat vraagt om het kunnen loslaten van oude opvattingen en openstaan voor het nieuwe. Overigens kan de vernieuwing ook een resultaat zijn van het combineren van bestaande elementen. Cirque du Soleil bijvoorbeeld, is een prachtige combinatie van circus en theater.”

 

Bouwbranche traditioneel

Dat loslaten valt voor de bouwbranche niet mee. “Het is een traditionele branche, waar men gewend is aan de vertrouwde processen en daardoor moeilijk in beweging komt. Echter, de wensen van bewoners veranderen en dat vergt een andere mindset. Het ontbreekt in de bouwbranche niet aan kansen, maar aan vernieuwend denken: bied creativiteit de ruimte, in heel de keten. Meer inlevingsvermogen in wat de klant echt wil, biedt openingen naar vele innovatiekansen!”

CV Jeff Gaspersz

Jeff Gaspersz is hoogleraar innovatie bij Nyenrode Business Universiteit. Daarvoor was hij o.m. werkzaam bij KPMG en de Erasmus Universiteit. Jeff is een gepassioneerd spreker op het gebied van innovatie en creativiteit. Hij richt zich op het geven van concrete, gemakkelijk te realiseren adviezen waarmee we de innovatiekracht van de organisatie of het team kunnen vergroten.


Wil je meer weten over Jeff Gaspersz en hoe hij denkt over innovatie en creativiteit? Bezoek dan zijn website: www.jeffgaspersz.nl of schrijf je in voor zijn ideebrief en ontvang een van zijn praktische innovatieboeken: www.ideebrief.nl

 
Elbo Technology
Elbo Technology

Welkom in de wereld van Elbo Technology.
In de wereld van Elbo Technology hebben mensen minder zorgen en meer comfort. Omdat het gebouw waarin ze wonen of werken echt een verlengstuk van hen is. Het heeft overal ogen en oren, weet wat zijn gebruikers belangrijk vinden en handelt daar ook naar. Tijdig en onverstoorbaar. Een Elbo-gebouw ruikt onraad, ziet wie er binnen wil - genood of ongenood - maakt contact met gasten en helpt hen de weg te vinden in geval van nood. Het signaleert zelf gebreken en regelt alles naar wens, om comfortabel, veilig en energiezuinig te leven. Elbo Technology denkt niet in producten en systemen, maar in mogelijkheden. Voor uw project.

 


Gerelateerde projecten

U wilt nog meer weten? Ontdek hier aanvullende berichten, artikelen, blogs en video's die gerelateerd zijn aan het onderwerp van uw keuze. Wij hebben ze voor u verzameld en overzichtelijk gebundeld. Wij wensen u veel leesplezier en horen het graag als u bijzonder specifieke informatie nodig heeft.