Home - Blog / Nieuws - De 10 trends bij Intercom

De 10 trends bij Intercom

De markt van intercommunicatie is te verdelen in oplossingen voor woning- en utiliteitbouw. Onder woningbouw vallen appartementen en grond gebonden woningen. Merken die uitermate geschikt zijn voor deze markt zijn onder andere Comelit, Siedle, Golmar en Urmet.
De utiliteitsbouw bestaat uit industrie, verkeer & infrastructuur en groot zakelijke gebouwen zoals kantoorpanden, winkels, scholen, bedrijfsverzamelgebouwen, ziekenhuizen, gevangenissen etc. Merken die hoofdzakelijk in deze omgevingen gebruikt worden zijn Commend en Vingtor-Stentofon (Zenitel).

De 10 trends die momenteel actueel zijn voor intercomoplossing
bij de utiliteitsbouw zijn:

koppeling sip en opc

1. Koppelen met SIP en OPC

Na de ontwikkeling van conventioneel naar IP vraagt de markt om ondersteuning van openstandaarden zodat op een eenvoudige manier systemen of functies aan elkaar gekoppeld kunnen worden. De trend is om te koppelen op basis van SIP (Session Initiation Protocol) en OPC (Open Platform Communications). De benodigde Intercom service, al dan niet geïnstalleerd op een dedicated server of virtueel, kunnen bijvoorbeeld door een SIP trunk verbinding eenvoudig gekoppeld worden aan een digitale IP telefooncentrale (VOIP) of aan een Security Management Systeem (SMS) zoals Sipelia van Genetec.

Een koppelingen met een SMS of GBS (Gebouwbeheersysteem) kan ook gerealiseerd worden op basis van OPC of .net. Door het koppelen van systemen ervaart een operator, van bijvoorbeeld een meldkamer, zijn werkomgeving als één geheel. Het aantal toestellen op een desk of aantal handelingen wordt hierdoor sterk gereduceerd. Door de eenvoud van koppelen neemt de beschikbaarheid en functionaliteit toe terwijl de complexiteit en bijbehorende investeringen afnemen.

noise cancelling intercomsystemen

2. Noise Cancellation om verstaanbaarheid te bevorderen

Na de introductie van IP toestellen is de functie van Noise Cancellation relatief snel toegevoegd. Met Noise Cancellation is het mogelijk om op verschillende frequentieniveaus achtergrond geluid weg te filteren zodat de verstaanbaarheid van de ‘spraak’ toeneemt. Denk hierbij aan het filteren van een motor van een vrachtauto van een bezoeker die bij een slagboom staat. Vaak overstemt het motorgeluid van de vrachtauto de stem van de bezoeker. De persoon die op de meldkamer of receptie zit verstaat de persoon niet en moet vragen om de motor van de vrachtauto uit te zetten. 

Op veel plaatsen hangt vaak ook een bordje met de vraag om de motor vooraf uit te zetten. De functie van Noise Cancellation wordt ook wel aangegeven als Active Noise Control (ANC) of als Active Noise Reduction (ANR) of als ruisonderdrukking. Steeds vaker wordt bij selecties rekening gehouden met deze gewenste functionaliteit. Zie hiervoor ook de blog ‘Noise Cancellation’ van Bas.

3. Audioanalyse en geluidsdetectie maken intercom proactief

Een intercomtoestel bestaat uit een speaker en microfoon. Steeds vaker is er de wens om een melding te maken bij een bepaald geluid in een ruimte. Denk hierbij aan een wiegen- of couveusekamer in een kinderziekenhuis. Een zuster wenst geïnformeerd te worden als een baby geluid maakt. De intercom wordt dan als babyfoon gebruikt. Dit is met de huidige technologie ook mogelijk. Bij verschillende merken is het mogelijk om bij de standaard toestellen drempelwaarden in te stellen op basis van audiovolume en geluidsduur. Het systeem kan ook op meerdere typen geluiden reageren. Je kan dus een register samenstellen op welk type geluiden een meldkamer geïnformeerd moet worden. Het systeem zal dan automatisch vanuit de centrale een verbinding maken met het betreffende intercomtoestel wat het geluid heeft opgevangen en kan, indien gewenst, ook het camerabeeld opschakelen. Wanneer het systeem verfijnd moet worden, dan is het mogelijk om meer microfoons te gebruiken. Dit basis niveau noemen we ook wel ‘geluidsdetectie’.

Er is ook de mogelijkheid om aanvullende software modules toe te passen die reageren op specifieke geluiden. Dit noemen we audioanalyse. Denk hierbij aan een autoalarm, glasbreuk, agressie etc. Het systeem detecteert dit geluid en reageert. De benodigde software om dit te kunnen analyseren wordt aanvullend bij de Intercom oplossing geïnstalleerd. Het intercomsysteem wordt zowel door de ‘geluidsdetectie’ als bij een audioanalyse functie proactief in plaats van reactief.

geen ip-intercom aan de poort voor extra veiligheid

4. Voor een betere veiligheid geen IP-intercom aan de poort

IP is leuk maar als aan de buitenkant van een poort of hek een IP-intercomtoestel geplaatst is dan is de veiligheid in gevaar. Het zou theoretisch mogelijk zijn om vanaf dit toestel een verbinding te maken met het IP-netwerk van het bedrijf. Om deze kans te verkleinen kan je technieken toepassen zoals: 

  • Een sabotagecontact
  • Filtering op MAC-adres
  • Een LAN secure switch
  • Werken met gescheiden netwerken
  • 802.1x authenticatie protocol

Een eenvoudige en zeer veilige methode is om de voorplaat (verantwoordelijk voor de aansturing van de microfoon) speaker en drukknop te scheiden van de rest van de elektronica. Je hebt dan geen IP meer buiten de poort. De intelligentie zit op het binnenterrein. Naast de basis intercomfuncties heb je ook nog alle extra’s van IP zoals de functies voor Noise Cancellation en audioanalyse. Zie hiervoor ook de blog ‘niet iedereen zomaar toegang tot mijn netwerk’ van Mart.

5. Gesproken berichten zorgen voor een betere doorstroom

Het wordt als vriendelijk ervaren dat een bezoeker bij een intercomtoestel te horen krijgt wat er gaande is. Het is al gebruikelijk dat als u de belknop indrukt het systeem een gesproken bericht afspeelt met een boodschap zoals ‘Dank u wel voor uw bezoek’. U wordt zo verder geholpen. Momenteel is er bij een Shell benzinestation op de A2 een experiment gaande waarbij als u tankt te horen krijgt vanuit het intercomsysteem dat u bijvoorbeeld Euro95 tankt. Het komt regelmatig voor dat de verkeerde brandstof wordt gebruikt. Door deze manier van communiceren wordt u getriggerd om op te letten. U controleert automatisch of het de juiste brandstof is. Na het tanken ontvangt u een gesproken bericht waarbij wordt aangegeven bij welke pompnummer u getankt heeft. Veel mensen letten hier niet op. Bij de kassa levert dit vertraging op. Om de doorstroom zo optimaal mogelijk te houden helpen dergelijke gesproken berichting. We zien dat dusdanige oplossing in de maatschappij steeds vaker toegepast worden.

communicatiepaneel vervangt receptiefunctie

6. Communicatiepaneel (ComPanel) vervangt de receptiefunctie

Bij reorganisaties komt de functie van de receptionist vaak als eerste te vervallen. De servicegerichtheid neemt af. Bedrijven willen daarom voor bezoekers toch een gebruiksvriendelijke oplossing waarbij de identiteit van het bedrijf zichtbaar is en ervaren wordt door de bezoeker. Vanuit deze behoefte is er de trend om de receptiefunctie te vervangen voor een digitale communicatieoplossing. Vaak worden hiervoor PC-georiënteerde oplossingen gebruikt. Deze oplossingen hebben een beperkte mate van integratie en dienen net zoals een werkplek beheert te worden. De functie die eigenlijk gevraagd wordt is intercom gerelateerd. Een bezoeker komt met een doel en wenst iemand in het gebouw te spreken. 

Het is daarom ook niet vreemd dat er vanuit intercomoplossingen steeds vaker oplossingen worden aangeboden die werken op basis van een touchscreen en waarbij de huisstijl en werking door het bedrijf zelf te bepalen is. Het intercomtoestel krijgt dan de uitstraling van een tablet. Een intercomtoestel is geen PC en heeft dus ook niet het nadeel om beheert te worden. Verder zijn alle integratiefuncties net zoals bij een standaard intercomtoestel aanwezig. Deze oplossing wordt momenteel vaak toegepast bij bedrijfsverzamelgebouwen. Een trend is dat dergelijke oplossing ook bij balies van bijvoorbeeld een gemeentehuis, politiebureau of bank toegepast worden. Zie hiervoor ook de blog ‘De digitale receptie’ van Danny. 

7. Van Intercom naar met omroep- en ontruimingsfunctie

Een intercomsysteem wordt ook steeds vaker ingezet als onderdeel voor omroep en ontruiming. De speakers van de intercomtoestellen werd al gebruik voor het afspelen van een radiokanaal echter de trend is dat de aanwezige hardware in de vorm van microfoons en speakers ook steeds vaker worden ingezet voor omroep en ontruimingsdoeleinden. De oplossing is dan native IP gebaseerd. Gesproken teksten op basis van een klasse A is hierbij mogelijk.

8. Monitoren en beheer van intercom kan proactief met SNMP 

Door de ontwikkeling naar IP en de koppeling met telefooncentrales verschuift het werkgebied van de afdeling facilitair naar ICT. Producten zoals de Intercom Services (software- en/of hardware matig) en de hoofd- en neventoestellen zijn door het SNMP (Simple Network Management Protocol) te monitoren en te beheren vanuit een NOC (Network Operations Center). Componenten van de intercomoplossing kunnen hierdoor net zoals computers, switches, storage etc. vanuit een beheeromgeving op afstand door een ICT afdeling proactief gemonitord en beheerd worden. Omdat een intercom vaak bij communicatie een kritisch component is kan je op deze manier de beschikbaarheid verhogen.

9. Maatwerk niet duurder door gebruik te maken van wat er al is

Op veel plaatsen zijn intercomsystemen geïnstalleerd die nu 20 tot 30 jaar al worden gebruikt. In de loop van de jaren is de techniek en daarmee de maten van de toestellen en type kabels veranderd. In de markt is de behoefte om bij een renovatieproject gebruik te maken van de bestaande bekabeling en aanwezige inbouwafmetingen. Denk hierbij aan intercomtoestellen in cellen van gevangenissen, steriele toestellen op een OK-afdeling in een ziekenhuis, de oplossing bij een bank of het intercomtoestel bij een slagboom bij een toegangspoort of hek. Vaak passen de nieuwe toestellen niet. Door gebruik te kunnen maken van de bestaande bekabeling of inbouwbehuizing kan veel tijd en daardoor geld bespaard worden bij de installatie. Hakken en breken wordt hierdoor geminimaliseerd. Gelukkig zijn er mogelijkheden. Er zijn merken zoals Vingtor-Stentofon die u deze mogelijkheid biedt. Een neventoestel bij een intercomoplossing kan op basis van IP en full duplex audio-oplossing al bij 2x een U50 inbouwdoos geplaatst worden. Het protocol van TCP/IP kan door gebruik te maken van convertors ook over lange afstanden over 2 aders getransporteerd worden. Het ligt voor de hand dat op korte termijn alle bekabeling UTP zal worden. Deze kabels zijn eenvoudig door de flexibiliteit te monteren. Het toepassen van maatwerk hoeft niet duurder te zijn omdat gebruik gemaakt wordt van wat al aanwezig is.

 

spraakbesturing intercomsystemen

10. Intercom aangestuurd door spraak

De functie van audioanalyse geeft al een richting aan wat nog meer mogelijk is. Systemen worden steeds intelligenter. In Amerika zijn er al pilots uitgevoerd waarbij de intercom wordt aangestuurd op basis van spraak (audio). U komt bij een intercomtoestel en zegt vervolgens waarvoor u komt. U geeft bijvoorbeeld de naam door voor wie u komt. Het systeem dat gekoppeld is aan de agenda van deze persoon of aan een toegangscontrolesysteem detecteert of deze persoon aanwezig en beschikbaar is. Het systeem geeft een terugkoppeling aan de bezoeker en maakt via een app verbinding met de mobiel van de persoon waarvoor de bezoeker komt. Deze kan vervolgens, indien gewenst, de persoon welkom heten en binnen laten. Ook dit laatste gedeelte kan, indien gewenst, geautomatiseerd worden.

Het systeem kan vervolgens ook gekoppeld worden aan een gebouwbeheersysteem (domotica) waarbij ook licht en klimaatsystemen aangestuurd kunnen worden. Een trend voor de toekomst

De doelstelling van mij voor het schrijven van dit blog is dat u beter geïnformeerd bent wat er mogelijk is. Een intercomoplossing is meer dan alleen maar een spreek-luisterverbinding. Hopelijk heeft deze blog een beter beeld gegeven wat met functies zoals Noice Cancellation, audioanalyse, ComPanel en gesproken berichten mogelijk is. Bij vragen nodig ik u uit om te reageren.

Timo  Vernooij
Timo Vernooij
Sales Director

In de functie van Sales Manager kom ik in contact met de gehele bouwketen. Van opdrachtgever, architect en adviseur tot aannemer en installateur. In deze dynamische setting ben ik op mijn sterkst. Groeien, verbeteren van processen en bruggen bouwen met nieuwe markten zijn mijn drijfveren naar opdrachtgevers en collega's.


Gerelateerde projecten

U wilt nog meer weten? Ontdek hier aanvullende berichten, artikelen, blogs en video's die gerelateerd zijn aan het onderwerp van uw keuze. Wij hebben ze voor u verzameld en overzichtelijk gebundeld. Wij wensen u veel leesplezier en horen het graag als u bijzonder specifieke informatie nodig heeft.