Home - Blog / Nieuws - Tunnelveiligheid vraagt om optimale communicatie

Tunnelveiligheid vraagt om optimale communicatie

Wet- en regelgeving voor tunnels

Door de schaarse ruimte in Nederland wordt steeds vaker gezocht naar ondergrondse infrastructurele oplossingen. Een tunnel ligt dan al snel voor de hand. Omdat tunnels steeds intensiever worden gebruikt, is de afgelopen twintig jaar veel gedaan aan de tunnelveiligheid en is op Europees en nationaal niveau wet- en regelgeving vastgelegd.

Elke tunnel is uniek

Elke tunnel is anders en brengt zijn eigen specifieke veiligheidsrisico’s met zich mee. De twee tunnels van het megaproject Schiphol-Amsterdam-Almere vereisen een hele andere aanpak dan bijvoorbeeld de Swalmentunnel in de A73. Dat vraagt van beleidsmakers, ingenieurs, ontwerpers en bouwers elke keer weer een optimale samenwerking en een goede voorbereiding. Zij kunnen daarvoor hulp en advies inwinnen bij diverse instanties.

 

tunnelveiligheid

Tunnelveiligheid groeit en bloeit

De wijziging van de Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels op 1 juli 2013, betekent onder meer dat er voor rijkstunnels een standaardveiligheidsuitrusting wordt voorgeschreven. Ook de rollen en verantwoordelijkheden van verschillende partijen zijn op onderdelen gewijzigd. Om te voorkomen dat de kennistaak verdwijnt - en omdat een juiste toepassing van de wet een goed inhoudelijk begrip ervan vergt – is het Kennisplatform Tunnelveiligheid (KPT) opgericht. Dit platform is hét loket voor alle vragen over tunnelveiligheid in Nederland. Het KPT is onafhankelijk, werkt op een transparante wijze en is verbindend tussen gebruikers, kennisbronnen en kennisinstellingen, zoals het Steunpunt Tunnelveiligheid van Rijkswaterstaat en het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV). Het feit dat het KPT groeit en bloeit (zie bron), geeft aan dat er een grote behoefte is aan het delen van kennis over tunnelveiligheid.

Overkapping van de A2, een landtunnel

Aan de westzijde van Utrecht is enkele jaren geleden ter vervanging van een deel van de A2 een 1,6 km lange overkapping gerealiseerd. Deze landtunnel is op initiatief van Rijkswaterstaat en de gemeente Utrecht ontwikkeld en neemt een grote barrière weg tussen het oude centrum van Utrecht en Leidsche Rijn. Bovendien zorgt de overkapping voor minder geluidsoverlast en luchtvervuiling in het nieuwe stadsdeel.

Elbo Technology heeft voor dit project 296 Vingtor-Stentofon-intercomtoestellen geleverd, die in noodgevallen garant staan voor een optimale communicatie vanuit de tunnel naar de centrale meldkamer. Rumoerige omgevingen zijn een uitdaging voor betrouwbare intercommunicatie. Er zijn IP-tunneltoestellen geïnstalleerd met gescheiden elektronica. Die elektronica is in het middentunnelkanaal geplaatst waardoor in geval van een storing (90 % van eventuele storingen hebben met die elektronica te maken) de tunnel niet hoeft te worden afgesloten en het normale verkeer niet stagneert. Ook tekent Elbo voor de levering van de AlphaCom-audioservers en apparatuur voor de inrichting van de meldkamer. De kwalitatief hoogwaardige producten van Elbo voldoen aan de hoge eisen die gesteld worden bij dit soort projecten, waar (tunnel)veiligheid hoog op de agenda staat.

 

Tunnelveiligheid garanderen via betrouwbare intercommunicatie

Sinds dit project is er veel veranderd bij Vingtor-Stentofon. Tegenwoordig werken ze voornamelijk onder de naam Zenitel. De producten die we in de landtunnel in Utrecht hebben geplaatst vallen nu grotendeels onder de noemer IC-EDGE™: ‘Intelligent Communication at the Edge’. Wat niet is veranderd, is de kwaliteit en betrouwbaarheid van deze producten. De nieuwe visie van Vingtor-Stentofon en Zenitel betekent nog meer focus op de toekomst - op uitdagingen van de toekomst. Ze werken aan slimme oplossingen die rekening houden met de steeds digitalere wereld waarin we leven. Tunnelveiligheid is en blijft voor hen en voor ons bij Elbo Technology een zeer belangrijk speerpunt. Meer over IC-EDGE™ leest u hier. Heeft u nog vragen of wilt u een beroep doen op onze kennis, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Elbo Technology
Elbo Technology

Welkom in de wereld van Elbo Technology.
In de wereld van Elbo Technology hebben mensen minder zorgen en meer comfort. Omdat het gebouw waarin ze wonen of werken echt een verlengstuk van hen is. Het heeft overal ogen en oren, weet wat zijn gebruikers belangrijk vinden en handelt daar ook naar. Tijdig en onverstoorbaar. Een Elbo-gebouw ruikt onraad, ziet wie er binnen wil - genood of ongenood - maakt contact met gasten en helpt hen de weg te vinden in geval van nood. Het signaleert zelf gebreken en regelt alles naar wens, om comfortabel, veilig en energiezuinig te leven. Elbo Technology denkt niet in producten en systemen, maar in mogelijkheden. Voor uw project.

 


Gerelateerde projecten

U wilt nog meer weten? Ontdek hier aanvullende berichten, artikelen, blogs en video's die gerelateerd zijn aan het onderwerp van uw keuze. Wij hebben ze voor u verzameld en overzichtelijk gebundeld. Wij wensen u veel leesplezier en horen het graag als u bijzonder specifieke informatie nodig heeft.