Home - Blog / Nieuws - Camera-observatie, mag dat zomaar?

Camera-observatie, mag dat zomaar?

Beleidsregels camera-observatie

De Autoriteit Persoonsgegevens staat voor het grondrecht op bescherming van persoonsgegevens. Zij houdt toezicht op de naleving van de wettelijke regels en adviseert over nieuwe regelgeving. In 2016 zijn haar beleidsregels gepubliceerd: uitwerkingen van de belangrijkste bepalingen uit de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Wet politiegegevens (Wpg) die betrekking hebben op camera-observatie. 

Anno 2020 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voor cameratoezicht. Voor die voorwaarden van de AVG die niet verschillen van de Wbp gelden dezelfde beleidsregels uit 2016.

Beveiliging versus privacy

Zo moet volgens de wet aangetoond kunnen worden dat de inzet van een camera noodzakelijk is om gestelde (veiligheids)doelen te bereiken, moeten mensen vooraf geïnformeerd worden over het feit dat ze gefilmd worden en moeten de camerabeelden adequaat worden beveiligd.

Er bestaat geen specifieke privacywetgeving voor ‘slimme’ camera’s. De Autoriteit Persoonsgegevens geeft in haar beleidsregels echter wel enkele aandachtspunten voor drones, slimme camera’s en dashcams. Een drone met camera bijvoorbeeld kan een grotere inbreuk maken op de persoonlijke levenssfeer dan een statische camera. En voor dashcams geldt dat in beginsel de Wbp van toepassing is als personen of kentekens herkenbaar worden gefilmd.

camera observatie, wat zijn de beleidsregels?

Camera-observatie toegepast in diverse omgevingen

In de beleidsregels van de Autoriteit Persoonsgegevens wordt ingegaan op de verschillende omgevingen waarin camera’s worden toegepast. Denk aan openbare plaatsen, zoals uitgaanscentra, wegen en pleinen, die door gemeenten worden gefilmd om de openbare orde beter te kunnen handhaven. Of cameratoezicht in winkels, horeca en sportclubs, om eigendommen, bezoekers en personeel te beschermen. De inbreuk op de privacy van klanten en werknemers is in die gevallen groot. Daarom gelden er specifieke voorwaarden.

Ook voor camera-observatie in en rond woningen gelden toegespitste regels. Een camera niet op de openbare weg of eigendommen van anderen is gericht, valt in principe niet onder de AVG. Als dat wel het geval is, geldt de AVG wel.

Elbo Technology heeft kennis van wet- en regelgeving

Meer informatie over camera-observatie en antwoorden op veel gestelde vragen vindt u op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt ook contact opnemen met Elbo Technology. Wilt u voor een bepaald project graag weten of u een camera mag ophangen? Elbo Technology gaat er graag met u over in gesprek. Wij zijn altijd op de hoogte van de laatste (wets)wijzigingen en weten daarom precies aan welke voorwaarden u moet voldoen.

Bel 040 267 9888 of mail: wij helpen u graag verder.

 

Meer weten over slimme oplossingen die de veiligheid in en om gebouwen verhogen?

Meer over veiligheid

Gerelateerde projecten

U wilt nog meer weten? Ontdek hier aanvullende berichten, artikelen, blogs en video's die gerelateerd zijn aan het onderwerp van uw keuze. Wij hebben ze voor u verzameld en overzichtelijk gebundeld. Wij wensen u veel leesplezier en horen het graag als u bijzonder specifieke informatie nodig heeft.